Comfort Digisystem Microphone DM90

Delta på alle digitale og mobile arenaer

Comfort Digisystem Microphone DM90 – Hele den digitale verden i lommen din!


Mobiltelefoner er blitt en del av vårt daglige liv; vi bruker dem så vel på jobben som på fritiden. Vi er tilgjengelige stort sett hele tiden. For personer med nedsatt hørsel kan det være vanskelig å høre tale på mobiltelefon og deler av samtalen vil noen ganger ikke bli forstått.

Vi på Comfort Audio har tenkt på dette og vårt mål har vært å skape et produkt som gjør det mulig for personer med nedsatt hørsel å snakke i mobiltelefon. Microphon DM90 kombinerer enkelt brukergrensesnitt med høy lydkvalitet som må oppleves.

Microphon DM90 kan brukes som mottaker med halsslynge og som sender til minimottakere. Den kan brukes for seg eller kombineres med andre mottakere og sendere i Comfort Digisystem familien.