Tilpasningsveiledning

Forberedelser:

 1. Kontroller at høreapparatet er kompatibelt med Receiver DE10 i kompatibilitetsveiledningen >>
 2. Hvis Receiver DE10 skal brukes sammen med et høreapparat, sørg for at den tilpasses med en såkalt "åpen" tilpasning for å gjøre det mulig å lytte til Receiver DE10 samtidig med høreapparatet.
   

Tilpasse Receiver DE10:

 1. Kontroller at kanalen du ønsker å bruke er fri for støy ved hjelp av Free Frequency Check (FFC) som er innebygd i alle Comfort Digisystem-mottakere og -mikrofoner med skjerm.
 2. Par Receiver DE10 med Comfort Digisystem.
 3. Prøvelytt på Receiver DE10 å sikre at systemet fungerer.
 4. Fest ørebøylen til Receiver DE10 slik at den passer det valgte øret.
 5. Høyre eller venstre.
 6. Vis brukeren hvordan volumet justeres på Receiver DE10.
 7. Aktiver volumbegrensning eller låst volumkontroll hvis nødvendig.
 8. Instruer brukerne hvordan Receiver DE10 bør plasseres med høyttaleren i midten av øregangen.
 9. Hvis brukeren opplever støy når Receiver DE10 brukes sammen med et høreapparat, kan dette ofte avhjelpes ved å plassere høyttaleren i Receiver DE10 litt lenger bort fra høreapparatets mikrofoner.
 10. La brukeren lytte seg fram til passende lydstyrke for Receiver DE10.
 11. Husk å prøve alle mikrofonene i systemet for å sikre best mulig taleforståelse.