Receiver DH10 | Comfort Audio

Comfort Digisystem Receiver DH10

Liten mottaker som er lett å bruke.

  • Bæres med en halsslynge som overfører lyden til høreapparatet. Alternativt kan hodetelefoner eller øretelefoner brukes.
  • Kan kombineres med alle Comfort Digisystems mikrofoner.
  • Bæres av personen med nedsatt hørsel.

Situasjoner

Mindre møter

Mindre møter

Møter

Møter

Forelesninger

Forelesninger

I bilen

I bilen

Telefonsamtaler

Telefonsamtaler

Se på TV

Se på TV

Teknologi og funksjoner

SST

Secure Stream Technology (SST)

Unik digital lydoverføringsteknologi som eliminerer all overføringsstøy. Er kryptert og avlyttingssikker.

Free Frequency Check (FFC)

Mikrofonen søker gjennom tilgjengelige kanaler og viser automatisk egnede frekvenser på skjermen.