Tilpasningsveiledning

Forberedelser:

 1. Kontroller at høreapparatet er kompatibelt med DH10 i kompatibilitetsveiledningen >>
 2. Klargjør innstillinger/program i høreapparatet (T-modus og/eller MT-modus), slik at høreapparatet kan brukes med teleslynge.

Kontroller elektromagnetiske forstyrrelser i omgivelsene:

 1. Kontroller om det finnes elektromagnetiske forstyrrelser i omgivelsene der Receiver DH10 skal brukes hvis mulig. (Brukeren kan selv teste disse omgivelsene ved å velge T-modus eller MT-modus i høreapparatet og lytte. Eventuelle forstyrrelser som høres vil også høres når Receiver DH10 brukes.)
 2. Mål om nødvendig støynivået (hvis brukeren ikke selv har mulighet til å teste, for eksempel ved tilgjengelighetsløsninger, klasserom osv.) med en feltstyrkemåler. Finn eventuelle støykilder ved å forflytte deg i rommet, og slå også på/av lys osv.
 3. Hvis miljøet der Receiver DH10 er tiltenkt bruk viser seg å være utsatt for uakseptabelt støynivå, anbefaler vi i stedet at for eksempel Receiver DT10 eller Receiver DE10 brukes. Receiver DH10 kan også kobles direkte til enkelte høreapparater ved hjelp av en lydkabel og audiosko for å eliminere elektromagnetisk støy (DAI eller DAI + M er stilt inn i høreapparatet).

Tilpasse Receiver DH10 til et høreapparat/er:

 1. Kontroller at kanalen du ønsker å bruke er fri for forstyrrelser ved hjelp av Free Frequency Check (FFC) i Receiver DH10.
 2. Par Receiver DH10 med Comfort Digisystem.
 3. Prøvelytt på Receiver DH10 ved å koble til hodetelefoner eller lytte til halsslyngen ved hjelp av en feltstyrkemåler eller samtaleforsterkende telespole.
 4. Instruer brukeren hvordan volumkontrollen fungerer.
 5. Hvis nødvendig, bruk begrensning eller låst volumkontroll.
 6. La brukeren lytte til Receiver DH10 ved å bære den med en halsslynge og lytte seg fram til passende voluminnstilling. Husk å prøve alle mikrofonene i systemet for å sikre best mulig taleforståelse.