Tilpasningsskjema for Receiver DT10

 

Forberedelser:

 1. Kontroller at høreapparat er i kompatibilitetslisten >>
 2. Forbered innstillinger/programmer i høreapparatet
 3. Sørg for at audioskoen er tilgjengelig ved testing.
 4. Kontroller at testverktøyene dine er tilgjengelige.

Skann høreapparatet:

 1. Slå av alle Comfort Digisystem-mikrofoner/sendere
 2. Start høreapparatet (ingen Receiver DT10 eller audiosko tilkoblet).
 3. Start skannefunksjonen i Programmer DT05
 4. Mål hvor sterke radiobølger høreapparatet avgir og kontroller/vurder kompatibiliteten i henhold til følgende tabell:
   
  Nivå for radiobølger på -105 til -90: Bra. Svake eller ingen radiobølger fra høreapparatet.

  Nivå for radiobølger på -90 til -85: Begrenset kompatibilitet. Middels sterke radiobølger.

  Nivå for radiobølger på -85 til -70: Ikke kompatibel. Veldig sterke radiobølger.

Rapporter resultatene du målte til info@comfortaudio.com

Tilpasse Receiver DT10 til et høreapparat:

 1. Koble Receiver DT10 til Programmer DT05
 2. Kontroller foretrukket radiokanal ved hjelp av FFC
 3. Par Receiver DT10 med Comfort Digisystem
 4. Programmer innstillingene i Receiver DT10 og prøvelytt mens den er koblet til Programmer DT05.
 5. Koble Receiver DT10 til høreapparatet og prøvelytt ved hjelp av stetoclips.
 6. Instruer brukeren hvordan Receiver DT10 startes.
 7. På tide at brukeren kan få lytte.
 8. La brukeren prøvelytte på alle mikrofonene i systemet for å finne det beste mulige volumnivået.