Streamere og trådløse hørselsprodukter

Tradisjonelt har man koblet trådløse hørselsprodukter til høreapparater enten ved bruk av telespole eller direkte til høreapparatet med et Direct Audio Input (DAI) program.

Flere faktorer spiller er rolle for å få til en optimal tilkobling for brukeren: audiologiske og tekniske faktorer men også personlige preferanser.

Streamere – den tredje muligheten for din hørsel
De fleste høreapparater på markedet i dag, støtter trådløs tilkobling til eksterne lydkilder som mobiltelefon, TV, fasttelefon eller en trådløs mikrofon. Høreapparatprodusentene har egne måter å koble seg til disse lydkildene, men de fleste av dem bruker et apparat som brukeren må bære på kroppen. Dette apparatet kalles for ”streamer”.

 


Mange fordeler!
Den viktigste fordelen ved å bruke en streamer er at man ikke behøver å ha en mottaker på selve høreapparatet. Dette betyr:

  • Mindre vekt på øret.
  • Lavere batteriforbruk på selve høreapparatet
  • Bedre utseende
  • Lavere kostnader siden man bare trenger en mottaker for begge høreapparatene

Gjør din streamer til en bedre!
De fleste streamere på markedet støtter tilkoblingen til en trådløs minimottaker via DAI. Dette åpner for hele sortimentet av Comfort Audios produkter som gir deg muligheten til å oppleve digital lyd. For selv om streamere gir deg mulighet til å koble ditt høreapparat til mange forskjellige lydkilder, trenger noen brukere andre hørselshjelpemidler når man skal høre på avstand.

Lær mer om våre løsninger for streamere >