Glad familie løper på stranda

Veien til hørselsprodukter på arbeidsplassen

1. Hvordan går du frem?

Hvis du vil ha mer informasjon om nedsatt hørsel og hvordan du kan få hjelp, kan du kontakte din hørselsspesialist på sykehuset, øre-nese-hals lege eller en pedagog på hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. Du kan også kontakte Hørselshemmedes Landsforbund.

2. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Norges største organisasjon for personer med nedsatt hørsel. De kan blant annet gi informasjon om hørselsmiljø og situasjoner for personer med nedsatt hørsel. 
www.hlf.no

3. Hjelpemiddelsentralen

Hjelpemiddelsentralene tildeler rehabiliterings- og individuelle hjelpemidler. Det finnes en avdeling for hørsel og personer med nedsatt hørsel. Man kan også kontakte audiopedagogen i ditt fylke.
www.nav.no

4. Audiograf

Første steg mot bedre hørsel og et bedre arbeidsmiljø går via en audiograf. Audiografen er ekspert på hørsel, høreapparater. Med utgangspunktet fra sine kunnskaper innen teknikk, medisin og pedagogikk, gjør audiografen en grundig undersøkelse av hørselen og hjelper senere med å prøve ut et høreapparat og/eller hørselsprodukt.

Du kan også kontakte oss på tel: 959 87 910 eller info.wireless@phonak.no