Digitale hørselshjelpemidler for en enklere arbeidsdag

På mange arbeidsplasser er lydnivået høyt og det er mye bakgrunnsstøy. Det skaper problemer for personer med nedsatt hørsel. Bakgrunnsstøy forsterkes av høreapparatet, som gjør det vanskelig å være oppmerksom og delaktig. Prisen for det krevende lydmiljøet på jobben er ofte tretthet og spenningshodepine.

Hørselshjelpemidler som reduserer støyen på jobben

Med rett hørselshjelpemiddel trenger ikke nedsatt hørsel lenger være et hinder på arbeidsplassen. Comfort Audios trådløse hørselshjelpemidler bruker digital teknologi for å fremheve tale og ta bort forstyrrende bakgrunnsstøy før den når høreapparatet.

Mikrofoner og mottakere for hver situasjon
Comfort Digisystem består av en serie med mikrofoner og mottakere som kombineres på ulike måter avhengig av hvilken situasjon du trenger hjelp til å høre bedre i.

Den renere lyden gjør det lettere å høre, forstå og delta fullt ut under hele arbeidsdagen.