Comfort Contego | Comfort Audio

Et letthåndterlig hørselsprodukt for en mer aktiv hverdag

For mange personer med nedsatt hørsel kan det være veldig vanskelig å delta i krevende situasjoner med lang avstand, forstyrrende bakgrunnsstøy og ingen mulighet for å lese på lepper. Derfor har Comfort Audio utviklet Comfort Contego, et digitalt trådløst hørselsprodukt som hjelper deg med nedsatt hørsel å delta i alle situasjoner med familie og venner.

Du bruker Comfort Contego sammen med en halsslynge. Ellers bruker du den med hodetelefoner eller øretelefoner.

Du har ditt hørselsprodukt med deg i mange ulike situasjoner og ved hjelp av den kan du være delaktig i alle samtaler.

  • Enkelt å bruke
  • Meget bra lydkvalitet uten forsinkelser
  • Tydelig display
  • Avlyttingssikker
  • Lang driftstid (opp til 20 timer)

Situasjoner

Mindre møter

Mindre møter

I bilen

I bilen

Se på TV

Se på TV