Ubetydelige smålyder som «Hmm…» er viktige komponenter for at en samtale skal fungere.

-Hmm og andre korte lyder er viktige for at en samtale skal fungere. De bekrefter at lyden kommer fram til mottakeren og at man forstår hva den andre sier. De kan til og med gi en pekepinn på reaksjoner på det som blir sagt, slik som glede eller forundring, sier Mattias Heldner, professor i fonetikk ved Stockholms universitet.

I prosjektet ”Samtalets prosodi” har han, sammen med forskere ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, studert egenskaper som er spesifikke for menneskelige samtaler med det langsiktige målet om å skape en virtuell samtalepartner. Les mer

Mer naturlig samtale
Forskerne har analysert 120 samtaler à 30 minutter mellom ulike personer for å se hvor og når respons som «hmm» brukes og hvordan man avgjør hvem sin tur det er til å snakke.

– Som oftest «hmm’er" man i pauser i den andres tale, sier Mattias Heldner. Vi har også sett en tendens til at man matcher samtalepartnerens toneleie for ikke å avbryte ved lengre pauser som gjerne kommer når man leter etter riktig ord. I prosjektet kommer det også fram at dersom «hmm» uteblir kan det skape usikkerhet hos samtalepartneren.

Også for personer med nedsatt hørsel
For at en person med hørselsnedsettelse skal kunne høre «hmm’er», og bli fullt delaktig i samtalen, kreves det produkter og teknikk som kan fange opp mer enn en stemme om gangen.

Vi på Comfort Audio vet at det er viktig med teknikk som fungerer slik at alle skal kunne lytte, snakke og delta i diskusjoner. For eksempel at elever med nedsatt hørsel i et klasserom skal kunne høre læreren og sine klassekamerater behøver de en mottaker som har mer enn en kanal. I tillegg trenger klassekameratene å være utrustet med et tilstrekkelig antall mikrofoner for å kunne høres.

Les studien: “Children with hearing loss, are they really integrated in the classroom?”  av Anna K Lejon, audiograf hos Comfort Audio.