Comfort Audio etablerar bolag i Holland

Comfort Audio fortsätter sin expansion som ledande på marknaden för digitala hörselprodukter genom att ett holländskt dotterbolag startades 1 juni. Företaget har under flera år varit verksamt i Holland via en distributör men har nu skapat förutsättningar för ett eget bolag. På så sätt kan marknaden servas bättre långsiktigt.

Försäljningen på den holländska marknaden riktar sig primärt till användare inom skola och arbetsliv, hörmiljöer som är oerhört påfrestande för personer med nedsatt hörsel, men också till privatpersoner.