Pressmeddelande

Comfort Audio fortsätter sin globala expansion i Nordamerika

Comfort Audio fortsätter sin snabba tillväxt och i förra veckan lanserades den senaste digitala produktplattformen för hörselprodukter i Kanada. Det skedde under ett nationellt möte med Kanadas 30 främsta specialpedagoger inom skola. I samband med lanseringen erhölls en första order på en miljon kronor.

Tidigare i år lanserades produktplattformen i USA under en av världen två största mässor för hörselprodukter - AudiologyNOW i Chicago. Då erhöll företaget pris för årets bästa produktnyhet.

— Den kanadensiska marknaden har en fantastisk potential. Omsorgen om barn och ungdomar i skolan är stor. Responsen på Comfort Audios produkter med dess unika ljudkvalitet var fantastisk bland specialpedagogerna. Vi finns nu på ytterligare en marknad som ser det stora värdet av att erbjuda hörselprodukter för barn och ungdomar med nedsatt hörsel. Etableringen av produkterna i Kanada är ytterligare ett steg i vår offensiva internationaliseringsplan, säger Mats Dörring, VD Comfort Audio.