Comfort Audio i media

I dagens av nummer Svenska Dagbladet kan man läsa om att ”det har skett en dramatisk förbättring av hjälpmedlen för hörselskadade och döva”. Bland annat intervjuas Inger Rydin, VD på Comfort Audio.