”Om jag hade haft det här för fem år sedan skulle jag haft ännu bättre betyg idag”


Alexandra Melahn är audionompraktikant på en hörselklinik. När hon tar examen 2015 kommer hon att vara en audionom med en unik extrakompetens: Hörselnedsättning på båda öronen.

– När patienter berättar för mig om sina hörselproblem, då kan jag förstå deras situation.

Som barn opererades Alex flera gånger, och hon lärde sig tidigt att läsa på läppar, men hon såg aldrig sig själv som hörselskadad. Inte förrän på universitetet. Alex fick ett Baha-implantat 2010, och senare fick hon chansen att prova Comfort Audios Conference Microphone.

– Jag önskar verkligen att jag hade haft den tidigare, i de där enorma föreläsningssalarna. Då skulle jag troligen haft ännu bättre betyg idag. Och jag skulle inte ha behövt lägga så många timmar på att ta igen det jag missade på lektionerna. Det tog så mycket energi.

Alex har inte längre några föreläsningar, men hon minns hur hon fick kämpa för att höra lärare och klasskamrater.

– På universitetet är man i föreläsningssalar med 200 andra studenter. Om du har en lektion som slutar 12.50, och nästa lektion börjar tio minuter senare, i andra ändan av universitetsområdet, så har du inte en chans att få en bra plats. Men om föreläsaren använder Comfort Audio-mikrofonen, kan du sitta mitt i salen och ändå höra bra.

När Alex är färdig audionom vill hon arbeta med militärveteraner eller med barn.
– Inga barn ska behöva missa något på grund av en hörselnedsättning. Ju bättre de kan höra ljud, desto mer troligt är det att de kommer att kunna prata på lika villkor som sina hörande vänner. Ju tidigare de har tillgång till ljud, desto tidigare kan de lära sig muntligt tal.

Alla Comfort Audios produkter är kompatibla med de flesta implantaten på marknaden.
– Jag har inga planer på att byta implantat, men det känns bra att veta att om jag vill byta, så kan jag fortsätta använda Comfort Audios system. Det gör det dessutom lätt för mig att rekommendera Comfort Audio till mina patienter.