"Det fungerar klockrent"

När Isabelle Petersson i Växjö föddes fick föräldrarna beskedet att hon hade fullt normal hörsel på båda öronen, men under sitt första levnadsår misstänkte man efter hand att allt inte stod rätt till. Vid ett års ålder konstaterades att Isabelle var helt döv på båda öronen och den långa kampen för rätt hjälp och den bästa utrustningen för henne började.

Isabelle fick prova hörapparat för att testa och se om det fanns någon resthörsel kvar och hon kom igång med att lära sig teckenspråk. Hon fick en mycket duktig och driven assistens som arbetade med henne under flera års tid och hon kunde börja på ett vanligt dagis på hemorten med enbart hörande barn.

Vid ca två års ålder fick Isabelle ett cochleaimplantat inopererat på höger sida. Detta eftersom hon är högerhänt och det därmed skulle bli mest praktiskt för henne att hantera magnet, spole och apparat.

Isabelle och hennes familj kämpade vidare för att hon skulle få ett CI även på det vänstra örat eftersom man ansåg att det borde gå att höra bättre med två öron än ett! Under tiden kom familjen i kontakt med Simon, säljare på Comfort Audio och själv pappa till två barn med CI, samt riksorganisationen Barnplantorna som arbetar för barn med nersatt hörsel och via dessa kanaler har Isabelle och hennes familj fått mycket hjälp och stöd. De har vid ett flertal gånger deltagit i Barnplantornas läger på Sundsgården utanför Helsingborg och på dessa läger de har fått mycket viktig information och många värdefulla kontakter.

Fem år gammal fick Isabelle CI även på det vänstra örat. Hon hade fortfarande sin assistent och kunde fortsätta att gå i en integrerad barngrupp. I förskolan fick Isabelle en halsslinga för att kunna höra och när hon började skolan kom hon i kontakt med slingor för första gången och hur det fungerar. Där fanns till en början ett rundupptagningssystem som var kopplat till slingan i rummet. Barnen satt placerade i ett U och Isabelle hade sitt CI på T-läge och detta fungerade helt ok.

Isabelle är idag 12 år gammal och för ca ett år sedan, hösten 2011, var det dags för henne att byta skola. Genom ett samarbete mellan Landstinget Kronobergs Barn Teamet, Tingsryds kommun och Comfort Audio AB fick Isabelle då möjlighet att prova produkter ur Comfort Digisystem och det var verkligen en helt ny värld som öppnade sig för henne.

Barn Teamet på Landstinget Kronoberg har följt Isabelle från början och genom ett samarbete med Tingsryds kommun har de ordnat så att klassrummet i Isabelles nya skola skull vara utrustat för hennes behov. Efter det började samarbetet med Comfort Audio AB för att installera Comfort Digisystem i klassrummet.  

Det nyrenoverade klassrummet utrustades med en Access samt två lärarmikrofoner, varav den ena alltid används med bommikrofon. Två elever delar på en mikrofon, totalt åtta mikrofoner i bordsställ i klassrummet. Isabelle har i nuläget mottagaren DH10 i halsslinga och den fungerar mycket bra. Det är bra disciplin i klassen och kompisarna har inget emot att använda mikrofonerna när de pratar, de är så vana vid det nu och det fungerar klockrent. Även lärarna är väldigt nöjda med systemet och alla, framför allt Isabelle, har lärt sig hur det fungerar. Hela systemet är köpt och installerat av Landstinget Kronoberg. Eftersom utrustningen är ett fast system betyder det att Isabelle inte kan ta med sig utrustningen hem och använda den på sin fritid. Detta kommer dock Landstinget att lösa åt henne så hon får en utrustning som hon kan använda även utanför skolan.

Lite längre fram ska Isabelle även få prova minimottagaren DT10 för att utvärdera hur den fungerar i kombination med hennes CI.