Lärare och fyra barn sitter runt ett bord i förskolan

"Effekten var oerhört positiv!"

"Jag använde Comfort Focus på lektioner där jag skulle informera mycket muntligt eller läsa högt. Effekten var oerhört positiv. Eleven skrev för första gången en hel sida med stödord till en läst text."

Koncentrerade hela tiden

"Jag har provat Comfort Focus i årskurs 6. En elev är dyslektiker och har svårt att fokusera på någon som pratar. Han sitter oftast och pillar med olika saker och hör inte instruktioner eller annan information. Den andra eleven har dyslexi och koncentrationssvårigheter (ej diagnostiserad).

Jag använde Comfort Focus på lektioner där jag skulle informera mycket muntligt eller läsa högt. Effekten var oerhört positiv. Båda pojkarna skrev för första gången en hel sida med stödord till en läst text. De var koncentrerad hela tiden och reagerade positivt på att ha en röst rakt in i örat och båda uppfattade lektionen med Comfort Focus som en ovanligt bra lektion."

Hörlurarna ser ut som mp3 lurar

"Det är ett hjälpmedel som är både lätt att använda och som kan accepteras av eleverna, de befinner sig fortfarande i klassrummet och de ”utmärker” sig inte på något annat sätt eftersom hörlurarna kan tas för mp3 lurar."

Kristina,
lärare i årskurs 6, Haparanda