Lärare och fyra barn sitter runt ett bord i skolan

“Det var bra att höra frökens röst så tydligt”

"Vi har fått låna Comfort Focus (en sändare och tre mottagare) under en två veckors period."

En klar förbättring av Johans koncentrationsförmåga

"Den första som fick testa hörlurarna var Johan, i årskurs 5. Johan har har haft stora svårigheter att koncentrera sig i klassrumsmiljö under hela sin skoltid. Från första lektionen så kunde man konstatera en klar förbättring i hans koncentrationsförmåga. En stor del av klassrumsljuden kunde uteslutas och han hörde bättre vad fröken sade. Flera av klasskamraterna blev nyfikna och ville testa hörlurarna som fick honom att sitta still och lyssna, så två kompisar, Emma och Kalle, fick prova."

Lättare att komma igång med arbetet

"Johan ansåg att hans koncentrationsförmåga blev så mycket bättre att han avbröt mig mitt i ett viktigt möte för att en få tillgång till hörlurarna eftersom en vikarierande lärare inte tillät honom att använda dessa! Kalle, som har en CP-skada, hade betydligt lättare att komma igång med arbetet än tidigare. Även hans koncentrationsförmåga ökade med hjälp av Comfort Focus. Emma hade även hon lättare att koncentrera sig, men effekten var inte lika stor som hos killarna.

Vi kunde konstatera att om lärarna glömde att stänga av sändaren, kunde eleverna höra allt som sades även 30 meter därifrån!

Så här långt rekommenderar vi varmt Comfort Focus."

Ismo Pakkala,
Spec.ped, Botkyrka kommun