Hörselimplantat och Comfort Digisystem

Hörselimplantat erbjuder många fördelar för en person med nedsatt hörsel över hela världen. Bakgrundsbuller och långa avstånd till ljudkällan kan innebära att enbart ett hörselimplantat inte räcker till för att uppnå en bra talkvalitet i många vardagssituationer.

Det enklaste sättet att förbättra talkvaliteten i sådana situationer är att använda hörselhjälpmedel som komplement till dessa hörselimplantat.

Erfarenhet visar att Comfort Digisystem fungerar som ett utomordentligt komplement till dessa hörselimplantat.