Hörselhjälpmedel för föreläsningar

Vid föreläsningar behövs ofta hjälpmedel för att en person med nedsatt hörsel tydligt ska uppfatta vad som sägs. I regel räcker hörapparaten inte till. Det beror dels på att situationen rent ljudmässigt är komplex eftersom personerna som talar är utspridda i rummet. Men också på att hörapparaten förstärker allt ljud, inklusive störande bakgrundsljud.

Med rätt hörselhjälpmedel deltar alla i mötet
Comfort Audios hörselhjälpmedel Comfort Digisystem kompletterar din hörapparat, cochleaimplantat eller benförankrade hörapparat i miljöer och situationer där det är mycket bakgrundsljud och där ljudet kommer från flera håll samtidigt.

Hjälpmedlen använder digital teknik för att förtydliga tal och rensa bort störande bakgrundsljud innan det når din hörapparat.

Föreläsaren kan bära en mikrofon som fångar upp talet. Ljudet behandlas digitalt så att de betydelsebärande delarna av talet förstärks och bakgrundsljud rensas bort. Ljudet sänds brusfritt och utan fördröjning från mikrofonen till mottagaren och vidare till hörapparaten eller hörselimplantatet.