Hörselhjälpmedel för möten och föreläsningar

Vid möten och föreläsningar behövs ofta hjälpmedel för att en person med nedsatt hörsel tydligt ska uppfatta vad som sägs. I regel räcker hörapparaten inte till. Det beror dels på att situationen rent ljudmässigt är komplex eftersom personerna som talar är utspridda i rummet. Men också på att hörapparaten förstärker allt ljud, inklusive störande bakgrundsljud.

Med rätt hörselhjälpmedel deltar alla i mötet
Comfort Audios hörselhjälpmedel Comfort Digisystem kompletterar din hörapparat, cochleaimplantat eller benförankrade hörapparat i miljöer och situationer där det är mycket bakgrundsljud och där ljudet kommer från flera håll samtidigt.

Hjälpmedlen använder digital teknik för att förtydliga tal och rensa bort störande bakgrundsljud innan det når din hörapparat.

Kraftfull konferensmikrofon med inbyggd mottagare
Konferensmikrofonen placeras på bordet där den effektivt fångar upp talet från mötesdeltagarna. Ljudet behandlas digitalt så att de betydelsebärande delarna av talet förstärks och bakgrundsljud rensas bort. Dessutom kompenserar konferensmikrofonen för talarnas olika avstånd till mikrofonen och för skillnader i röststyrka. Föreläsaren kan bära en mikrofon som fångar upp talet och sänder det till konferensmikrofonen för bearbetning.

Ljudet sänds brusfritt och utan fördröjning från konferensmikrofonen till mottagaren och vidare till hörapparaten eller hörselimplantatet. Du kan tydligt höra vad alla i rummet säger och har möjlighet att delta i diskussionen på samma villkor som övriga mötesdeltagare.

0