Man sitter i bilen med hörselhjälpmedel

Hör bra på resan och i bilen med digitala hörselhjälpmedel

Med nedsatt hörsel är det ofta svårt att höra bra när man är på resande fot. Ljudmiljön i bilen, på tåget och på bussen präglas av bakgrundsbrus och buller som förstärks av hörapparaten eller hörselimplantatet. Dessutom sitter den man pratar med sällan mittemot, vilket gör det svårare att höra och omöjligt att läsa på läppar.

Hörselhjälpmedel för samtal på resan
Comfort Digisystem kompletterar hörapparater, cochleaimplantat samt benförankrade hörapparater i miljöer med mycket bakgrundsljud. De digitala hörselhjälpmedlen rensar bort störande bakgrundsljud och förtydligar tal innan det når din hörapparat eller hörselimplantat.

Det räcker i regel med en mikrofon och en mottagare för att du bekvämt ska kunna föra en naturlig dialog med passagerarna i baksätet eller personalen i restaurangvagnen.