Hörselhjälpmedel för förskola: Ger små barn stora möjligheter

På förskolan är ljudnivån ofta hög. De många bakgrundsljuden förstärks av hörapparaten eller hörselimplantatet vilket gör det svårt för barn med nedsatt hörsel att förstå och vara delaktiga. Men med rätt hörselhjälpmedel kan ett barn med hörselnedsättning delta i undervisning och lek på samma villkor som sina normalhörande kamrater.

Hjälpmedel för aktivt lärande på förskolan
Comfort Audios serie trådlösa, lättanvända hörselhjälpmedel är anpassade för barn i förskolan. De förtydligar tal och rensar bort störande bakgrundsljud innan det når barnets hörapparat, cochleaimplantat eller benförankrade hörapparat. Hjälpmedlen kan användas både inomhus och vid lek och utflykter i det fria.

Att höra bra och uppfatta tal tydligt är viktigt för språkutvecklingen, för att inhämta kunskap och för det sociala samspelet med andra barn.