Digitala hörselhjälpmedel för hörselskola

Med Comfort Audios digitala hörselhjälpmedel är hörselskolan inte längre bunden till en viss lokal. Det portabla systemet får plats i en väska och ger samma unika ljudkvalitet både inne och utomhus.

Våra hörselhjälpmedel är utvecklade för miljöer med mycket bakgrundsljud och fungerar som komplement till hörapparater, cochleaimplantat och benförankrade hörapparater. De använder unik digital teknik för att rensa bort störande bakgrundsljud och framhäva tal.

Hjälpmedel anpassade till hörselskolans behov
Comfort Audio erbjuder både stationära och portabla lösningar för hörselskolor. Lösningarna tillgodoser både hörselpedagogens och den enskilda elevens behov, och erbjuder funktionalitet som gör det enkelt att dela upp hörselklassen i mindre grupper.

Ett exempel är Microphone DM30 som sänder och tar emot ljud på samma gång. Med den hör eleverna sina kamrater då de använder tryck-och-tala-funktionen på sina mikrofoner, samtidigt som de kan höra pedagogen. Elevernas mikrofoner är utrustade med en Free Channel Request-funktion som ser till att endast en elev i taget talar.

Silviaskolan i Hässleholm är en av många hörselskolor som använder Comfort Audios produkter i sin undervisning. Hör deras berättelse >>