Möten och föreläsningar

Comfort Audio erbjuder lösningar som används både till fasta slingor och vid tillfällen då personer med nedsatt hörsel inte kan, vill eller får (på grund av sekretesskäl) ha en fast slinga. Genom sin flexibilitet och trådlösa funktion kan systemet användas på många olika sätt överallt. I Sverige används utrustningen i flertalet kommuner, som till exempel i kommunfullmäktige, vid sammanträden och vid både större och mindre möten i olika lokaler.