Övriga lokaler

Det finns ett oändligt antal offentliga miljöer där personer med nedsatt hörsel har svårt att uppfatta allt som sägs. Enligt lag ska offentliga miljöer i Sverige vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Personer med nedsatt hörsel ska till exempel kunna ta del av guidade visningar och delta i öppna föreläsningar på lika villkor som normalhörande. Samtidigt är miljöer där många människor möts ofta krävande för personer med nedsatt hörsel. Bakgrundsljuden är många och förstärks av hörapparaten, och de akustiska förutsättningarna är sällan optimala för talförståelse.

Några av dessa lite tuffare miljöerna kan vara vid guidning på museum eller rundvandring på ett företag, på bibliotek, hos hörselföreningar, vid besök på folkets hus, på biografer eller vid undervisning på folkhögskolor eller i studiecirklar.Klara, färdiga, hör!

Med en utrustning från Comfort Digisystem så får man ett system som är:

• Flexibelt - antalet mikrofoner och mottagare anpassas efter ert behov
• Portabelt - kan användas var som helst, när som helst
• Kostnadseffektivt
• Enkelt att använda
• Avlyssningssäkert
• Anpassat för både personer med nedsatt hörsel och normalhörande