Access DA20 LS | Comfort Audio

Comfort Digisystem Access DA20 LS

Tillsammans med den integrerade slingförstärkaren ger Access DA20 LS dig ett komplett system för alla ljudkällor i klassrummet, färdigt att monteras upp på väggen och anslutas. Slingförstärkaren kan användas för ytor upp till 300 m2.

Den innehåller tre SST radiomottagare med full diversitet, vars ljud kan mixas samman med kabelanslutna ljudkällor. 

Situationer

Föreläsningar

Föreläsningar

Teknik och funktioner

SST

SecureStream Technology (SST)

Gör produkterna avlyssningssäkra samtidigt som ljudet överförs utan tidsfördröjning.