Provlyssna Comfort Digisystem

Att tydligt höra vad lärare och klasskamrater säger är helt avgörande för:

• tal- och språkutvecklingen
• inlärningen
• den sociala gemenskapen

Ljudmiljön i skolan är en stor utmaning för elever med nedsatt hörsel. Trots att dagens hörapparater och implantat ger en god ljudåtergivning, så upplever många användare teknikens begränsningar i krävande ljudmiljöer. För dessa användare ökar Comfort Digisystem möjligheterna att vara fullt delaktig i skolan.

Lyssna och upplev skillnaden!

Lyssna på den kristallklara ljudåtergivningen som Comfort Digisystem ger. Växla mellan att stänga och sätta på Comfort Digisystem för att höra skillnaden. Den unika digitala tekniken rensar bort störande bakgrundsljud och framhäver tal.

För att kunna lyssna på ljuddemon måste du ha Flash installerat på din dator. Om du inte har det installerat kan du ladda ner Flash här.