Service av ett hörselhjälpmedel

Support och service

Här finner du svar på frågor kring användandet av dina produkter. Titta gärna på vår FAQ – Vanliga frågor till höger i menyn. Hittar du inte det du söker är du alltid välkommen att höra av dig till oss per telefon eller e-post.

Viktig kundinformation

Post- och Telestyrelsen (PTS) har beslutat om ändrade radiofrekvenser för hörselhjälpmedel som börjar gälla fr o m 1 januari 2018. Detta påverkar bara en del av tidigare versioner av Comfort Digisystem-produkter som används i skola, för yrkesverksamma eller i offentliga miljöer. Läs mer på PTS webbplats.

Har du fått bidrag från Försäkringskassan före 1 januari 2015 till Comfort Digisystem som arbetshjälpmedel? Försäkringskassan har beslutat hur utbyte av dessa produkter ska ske. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Frågor kring order, offerter, lån, priser och beställningar av broschyrer

Kontakt

035-260 16 66
order.halmstad@phonak.se

Teknisk kundsupport

Frågor kring användandet av dina produkter, installation och felsökning

Kontakt

035-260 16 68
support.halmstad@phonak.se

Service

Vid behov av service eller reparation

Kontakt

035-260 16 70
service.halmstad@phonak.se

Försäljning av hörapparatsbatterier

Från och med den 1 januari 2012 sker all försäljning av hörapparatsbatterier till privatpersoner via Din Hörsels webbshop, besök www.dinhorsel.se för mer information.