FAQ - Vanliga frågor

support

Min mottagare bara brusar! Vad är det för fel?

Brus i din mottagare brukar bero på främst två saker. Antingen har du en störning på den kanal du använder, eller är enheten inte parad på ett korrekt sätt (se parning längre ner.) Prova med en annan kanal eller gör om parningen.

Mitt batteri håller inte så länge som jag önskar. Kan jag göra något åt det?

Bästa sättet att få en så lång livslängd som möjligt av ett Li-ion batteri är att använda det. Undvik att låta batteriet ligga urladdat eller fulladdad under längre perioder. Ska en produkt inte användas under en längre tid bör batteriet laddas till ungefär hälften (40%) först och sedan laddas lite med jämna mellanrum för att undvika s.k. djupurladdning som kan skada batteriet. Batterier av Litiumjon typ saknar så kallas minneseffekt och behöver inte laddas ur helt som t.ex. NiCd.

Hur parar jag mina enheter?

Parning av produkterna är viktig för att säkerställa ljudöverföring samt att produkterna blir avlyssningssäkra. Parning av enheterna kan alltid göras med hjälp av parningsknappen, eller via enhetens meny. Hur parningen går till beror på vilka produkter som ska paras.För mer information om parning titta gärna på vårt faktablad eller se instruktionsfilm

 

Vilka frekvenser får jag använda?

I Sverige är det tillåtet att tillståndsfritt använda frekvenserna 823-832MHz, 863-865MHz, 868-870MHz. Detta motsvarar kanalerna E55-E77. För mer information se PTS.se.

 

Jag hör mig själv allt för högt när jag pratar i telefon med TeleLink. Kan jag göra något?

Det beror ofta på att volymen på telefonen är för hög. Prova att sänk volymen på telefonen och öka den istället på Conference Microphone DC20 under Anslutningar→TeleLink→Tele in nivå.

 

Jag vill kunna lyssna på två föreläsare med min Conference Microphone DC20, hur gör jag?

Eftersom Conference Microphone DC20 endast har möjlighet att ta emot ljud från en extra mikrofon behöver man komplettera med ytterligare en enhet med mix-funktionalitet som t.ex. Microphone DM20. Man kan då sända i en kedja bestående av Microphone DM05, Conference Microphone DC20 och Microphone DM20.

 

Hur använder jag min utrustning för att lyssna på TV?

Till Comfort Digisystem och Comfort Contego medföljer ett audiokablage som gör att du kan koppla din hörselprodukt direkt till tv, radio, dator eller annan ljudkälla. För att ansluta produkterna, se vår inkopplingsguide för TV.