Service

Garanti och reklamationsrätt
Vid eventuella garantiärenden, var vänlig kontakta inköpsstället. Fel orsakade av ovarsam hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av garantin.

Om du behöver service på enheten kontaktar du inköpsstället. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Batteriernas livslängd
Batterier av den typ som ingår i Comfort Digisystem rekommenderas att laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddningstiden har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna upprätthålls bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är normalt att batteriets kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd påverkas av användningsvanor. Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri.

Service och reparationer
All service och reparationer av Comfort Digisystem, Comfort Contego och Comfort Duett utförs av vår serviceavdelning i Halmstad eller godkända servicecenter. Vänligen använd denna serviceblankett, fyll i nödvändiga uppgifter och bifoga den med de produkter som ska skickas in för service.

Skicka som företagspaket till adressen:
Comfort Audio AB, att: Service, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad

eller

Skicka som postpaket till adressen:
Comfort Audo AB, att: Service, Box 154, 301 05 Halmstad.

Ladda ner serviceblankett

Vi hanterar inte värdepaket
När du skickar en produkt för service, var noga med att skicka det som antingen företagspaket eller postpaket.