Service

Garanti och reklamationsrätt
Vid eventuella garantiärenden, var vänlig kontakta inköpsstället. Fel orsakade av ovarsam hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av garantin.

Om du behöver service på enheten kontaktar du inköpsstället. Du är alltid välkommen att kontakta Comfort Audio om du har frågor.

Batteriernas livslängd
Batterier av den typ som ingår i Comfort Digisystem rekommenderas att laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddningstiden har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna upprätthålls bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är normalt att batteriets kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd påverkas av användningsvanor. Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri.

Service och reparationer
All service och reparationer utförs av vår serviceavdelning på Comfort Audio AB i Halmstad eller servicecenter som är godkända av Comfort Audio AB. Vid inlämning av produkt vänligen fyll i denna serviceblankett och skicka in tillsammans med produkten.

Ladda ner serviceblankett

Karl-Erik Patrik

Skicka som företagspaket till adressen:

Comfort Audio AB
Olofsdalsvägen 40
302 41 Halmstad

Är du privatperson, skicka som postpaket till:

Comfort Audio AB
Box 154
301 05 Halmstad

Rekommenderade brev eller paket skickas till:

Comfort Audio AB
Box 154
301 05 Halmstad

Vi hanterar inte värdepaket

När du skickar en produkt för service, var noga med att skicka det som antingen företagspaket eller postpaket. Comfort Audio hanterar inte värdepaket och dessa kommer returneras.