Trådlösa digitala hörselhjälpmedel

Comfort Audios hörselhjälpmedel ger personer med nedsatt hörsel möjlighet att vara delaktiga även i svåra hörmiljöer. Våra produkter och lösningar fungerar som komplement till hörapparater, cochleaimplantat och benförankrade hörapparater i till exempel skolor och på arbetsplatser.

Den innovativa digitala tekniken filtrerar bort störande bakgrundsljud, förtydligar tal och ger ett brett dynamiskt område. Signalöverföringen mellan mikrofoner och mottagare sker trådlöst utan tidsfördröjning. Resultatet blir en kristallklar ljudåtergivning som är unik på marknaden – och som ger användaren en bekvämare vardag.