Förskolelärare till barn med nedsatt hörsel

”Hjälpmedlen hjälper barnen att fokusera”

”För samtal med en enskild person klarar sig barnen i min förskoleklass bra med hörapparaten. Men vid gruppaktiviteter och när vi lärare läser högt behöver barnen den tydlighet som Comfort Digisystem ger. Hjälpmedlen hjälper barnen att fokusera. De orkar också koncentrera sig längre”.