Glad familj leker på stranden

Bidrag och finansiering av hörselhjälpmedel

Yrkesverksamma med nedsatt hörsel har rätt att söka bidrag för arbetstekniska hjälpmedel genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen Rehabilitering. De som studerar och har nedsatt hörsel har rätt till samma undervisning och studiemiljö som andra elever.

Kontakta oss för rådgivning
Våra specialister kan berätta mer om vilka rättigheter lagen ger personer med nedsatt hörsel när det gäller finansiering och behovsprövning av hjälpmedel.

Ring tel 035-260 16 00 eller maila till info.halmstad@phonak.com

Hur får jag bidrag?
Beroende på var i Sverige du bor får du hjälp av antingen Landstinget eller privat hörselvård för bidrag av hörselhjälpmedel. Vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med hörselvården på din ort.

  • Landstinget 
    Landstingets hörselvård ansvarar för rehabilitering och individuella hjälpmedel för både skola och arbetsliv. Mer information hittar du på www.1177.se