En digital revolution inom hörselteknik

De flesta hörselhjälpmedel som kompletterar hörapparaten bygger på en mycket enkel princip: att ljudet fångas upp av en mikrofon som är placerad närmare ljudkällan än hörapparaten. Därefter sänds ljudet vidare till en mottagare som i sin tur sänder det trådlöst vidare till hörapparaten där det återskapas och uppfattas av hörselorganet.

Analog radioteknik: en teknik med brister

De flesta hörselhjälpmedel sänder analogt. Tekniken har visserligen förfinats sedan de första trådlösa hörselhjälpmedlen lanserade vid mitten av 70-talet, men den analoga sändningstekniken lider fortfarande av grundläggande brister som brus, signalbortfall och kort räckvidd.

Det största steget inom trådlös hörselteknik på 40 år

För att lösa problemen skapade Comfort Audio en helt ny, digital radioteknik. Speciellt utvecklad för hörselhjälpmedel och för att förbättra livskvaliteten för personer med nedsatt hörsel. Tekniken heter SecureStream Technology (SST).

SecureStream Technology ger flera fördelar:

    • Ljudet överförs kristallklart, utan radiobrus och signalbortfall
    • Ljudet överförs utan fördröjning
    • Lång räckvidd

Dessutom är signalöverföringen krypterad och avlyssningssäker, vilket analoga överföringar inte är.

Unik digital ljudbehandling

Den digitala tekniken skapar även nya möjligheter till ljudbehandling. Perceptual Speech Enhancement (PSE) är en helt unik och mycket kraftfull ljudbehandlingsteknik som lyfter fram betydelsebärande delar av talet och reducerar buller, ekon och impulsljud. Resultatet blir en talåtergivning som ingen annan teknik på marknaden kan matcha.