Conference Microphone DC10 | Comfort Audio

Comfort Digisystem
Conference Microphone DC10

Lättanvänd konferensmikrofon med avancerad digital ljudbehandling som förtydligar tal och rensar bort störande bakgrundsljud.

  • Conference Microphone DC10 har flera ljudupptagningslägen och kompenserar automatiskt för ljudkällans avstånd till mikrofonen. Det räcker därför att ha mikrofonen placerad på bordet i konferensrummet för att samtliga mötesdeltagares röster ska gå fram tydligt och klart.
  • Den kan anslutas till mobiltelefon via blåtand.
  • Perfekt för möten eller grupparbeten.

Produkten har utgått ur sortimentet 1 september 2018.

Situationer

Samtal och mindre möten

Samtal och mindre möten

Möten och grupparbeten

Möten och grupparbeten

På resa

På resa

Telefonsamtal

Telefonsamtal

Se på tv

Se på tv

Teknik och funktioner

SST

SecureStream Technology (SST)

Gör produkterna avlyssningssäkra samtidigt som ljudet överförs utan tidsfördröjning.

Free Frequency Check (FFC)

Mikrofonen söker av tillgängliga kanaler och presenterar automatiskt lämpliga frekvenser i displayen.

Perceptual Speech Enhancement (PSE)

Kraftfull ljudbehandlingsteknik som bearbetar ljudet så att störande bakgrundsljud filtreras bort och talet framhävs.

Produktsupport