Microphone DM30 | Comfort Audio

Comfort Digisystem Microphone DM30

Mikrofon och mottagare i en och samma produkt. Detta gör det möjligt att med endast en enhet kunna tala och lyssna samtidigt.

  • Den är särskilt anpassad för användning i skolmiljö.
  • Har en inbyggd mottagare som möjliggör att fler mikrofoner kan användas samtidigt.
  • Har en ”tryck och tala” funktion, som underlättar undervisningen. Det innebär att endast en elev åt gången kan tala. Funktionsknappen kan även användas som en sekretess-knapp. Allt för att mikrofonen ska kunna anpassas till den aktuella miljön.
  • Bärs av eleven/eleverna med nedsatt hörsel. Läraren kan också bära en Microphone DM30 och har då sin mikrofon inställd som huvudenhet.
  • Användarvänlig med tydliga enkla knappar och reglage
  • Löstagbar halsslinga som finns i två längder
  • Passar i befintliga laddställ
  • Halsslinga och bommikrofon kan användas samtidigt, t ex av lärare med hörselnedsättning 

Situationer

Samtal och mindre möten

Samtal och mindre möten

Föreläsningar

Föreläsningar

På resa

På resa

Se på tv

Se på tv

Teknik och funktioner

SST

SecureStream Technology (SST)

Gör produkterna avlyssningssäkra samtidigt som ljudet överförs utan tidsfördröjning.

Free Frequency Check (FFC)

Mikrofonen söker av tillgängliga kanaler och presenterar automatiskt lämpliga frekvenser i displayen.

Free Channel Request (FCR)

En unik funktion som ser till att endast en mikrofon i taget sänder, oavsett hur många som används samtidigt.

Produktsupport