Anpassningsguide Microphone DM30

Förberedelser:

  1. Kontrollera att den hörapparat som Microphone DM30 skall användas tillsammans med finns med i kompatibilitetsguiden (till extern webbplats) >> 
  2. Förbered inställningar I hörapparaten för att kunna använda teleslinga. (T-läge och/eller MT-läge).

Kontrollera magnetiska störningar I omgivningen:

  1. Kontrollera om magnetiska störningar finns i omgivningen där Microphone DM30 skall användas om möjligt. Användaren kan själv testa dessa miljöer genom att välja T-läge eller MT-läge i hörapparaten och lyssna. Eventuella störningar som hörs kommer även att höras då Microphone DM30 används.
  2. Mät om nödvändigt störnivån (om användaren inte själv har möjlighet att testa, till exempel vid tillgänglighetslösningar, klassrum etc.) med hjälp av en fältstyrkemeter. Lokalisera eventuella störkällor genom att förflytta dig i lokalen och även starta/stänga av belysning etc.
  3. Om miljön där Microphone DM30 är tänkt att användas visar sig vara drabbad av oacceptabel störnivå rekommenderar vi i stället att till exempel Receiver DT10 eller Receiver DE10 används. Microphone DM30 kan också anslutas direct till vissa hörapparter med hjälp av en audiokabel och audiosko för att eliminera magnetiska störningar (DAI eller DAI + M inställt i hörapparaten). 

Anpassa Microphone DM30 till hörapparat/er:

  1. Kontrollera att den kanal ni önskar använda är fri från störningar med hjälp av funktionen Free Frequency Check (FFC) i Microphone DM30. 
  2. Para Microphone DM30 till ditt Comfort Digisystem.
  3. Provlyssna Microphone DM30 genom att ansluta hörlurar eller lyssna till dess halsslinga med hjälp av en fältstyrkemeter eller samtalsförstärkare med telespole.
  4. Instruera användaren hur volymkontrollen fungerar. Vid behov använd begränsning eller låst volymkontroll.
  5. Låt användaren lyssna till Microphone DM30 genom att bära den med halsslinga och lyssna sig fram till lämplig volyminställning. Kom ihåg att prova alla mikrofoner i systemet för att säkerställa bästa möjliga taluppfattning.