6 enkla steg - Hur man scannar en hörapparat

Vid alla utprovningar av Receiver DT10 rekommenderar vi att den inbyggda scanningfunktionen i Programmer DT05 används för att säkerställa hur eventuella radioemissioner kan påverka. Även om hörapparaten är kompatibel ber vi er testa den med scanningfunktionen då olika versioner av en och samma hörapparatmodell kan förekomma. 

1. Stäng av alla mikrofoner
Säkerställ att ingen Comfort Digisystem mikrofon är på.

2. Starta hörapparaten
Starta hörapparaten men anslut inte Receiver DT10 eller audiosko.

3. Starta scannerfunktionen
Starta Programmer DT05 och välj: Inställningar > HA scanner.

4. Börja scanna 
Håll hörapparaten i slangfäste/slang, så långt från hörapparatens elektronik som möjligt, för att undvika att din hand påverkar mätresultatet. Håll hörapparaten så nära den inbyggda antennen i Programmer DT05 som möjligt. Försök att hitta den starkaste emissionsnivån (visas längst ned till höger i displayen) genom att vrida och vinkla hörapparaten i alla riktningar (se videon nedan).  


5. Läs av högsta emissionsnivån
När den starkaste emissionsnivån uppmätts kan vi bedöma hur lämplig hörapparaten är att använda tillsammans med Receiver DT10. Ett mer negativt värde motsvarar lägre radioemission och vice versa (Tex -85 visar starkare radioemissioner än -95).

  • Radioemissioner på en nivå mellan -105 och -90:
    Svaga radioemissioner. Radioöverföringen bör fungera bra.
  • Radioemissioner på en nivå mellan -90 och -85:
    Medelstarka radioemissioner. Radioöverföringen kan påverkas i form av begränsad räckvidd, brus vid snabba rörelser och förhöjd strömförbrukning. Använd annan Comfort Digisystem mottagare om möjligt.
  • Radioemissioner på en nivå mellan -85 och -70:
    Starka radioemissioner. Hörapparaten anses inte vara kompatibel med Receiver DT10. Använd annan Comfort Digisystem mottagare om möjligt.

 

6. Rapportera ditt mätresultat
Avvikande mätresultat är intressanta för oss då marknaden hela tiden uppdateras med nya hörapparater. Rapportera därför gärna ditt mätresultat till oss via anpassningsformuläret för Receiver DT10