Programmer DT20 | Sweden

Comfort Digisystem Programmer DT20

Med hjälp av programmeringsenheten till DT20 tar det bara ett par minuter för en audionom att göra individanpassade justeringar och inställningar så att användaren får optimal ljudåtergivning.

Enheten är bärbar och enkel att ta med sig. Ingen dator behövs och processen tar bara några minuter. Programmeraren guidar audionomen med lättförståelig visuell grafik och skrivna instruktioner genom hela processen. Det är bara att följa instruktionerna på displayen. 

Teknik och funktioner

SST

SecureStream Technology (SST)

Gör produkterna avlyssningssäkra samtidigt som ljudet överförs utan tidsfördröjning.

Produktsupport