Anpassningsguide Receiver DH10

Förbered:

  1. Kontrollera om hörapparaten är kompatibel med Receiver DH10 i kompatibilitetsguiden (till extern webbplats) >> 
  2. Förbered inställningar/program i hörapparaten (T-läge och/eller MT-läge) så att hörapparaten kan användas med teleslinga.

Kontrollera magnetiska störningar i omgivningen:

  1. Kontrollera om magnetiska störningar finns i omgivningen där Receiver DH10 skall användas om möjligt. Användaren kan själv testa dessa miljöer genom att välja T-läge eller MT-läge i hörapparaten och lyssna. Eventuella störningar som hörs kommer även att höras då Receiver DH10 används.
  2. Mät om nödvändigt störnivån (om användaren inte själv har möjlighet att testa, till exempel vid tillgänglighetslösningar, klassrum etc.) med hjälp av en fältstyrkemeter. Lokalisera eventuella störkällor genom att förflytta dig i lokalen och även starta/stänga av belysning etc.
  3. Om miljön där Receiver DH10 är tänkt att användas visar sig vara drabbad av oacceptabel störnivå rekommenderar vi att Receiver DT10 eller Receiver DE10 används. Receiver DH10 kan också anslutas direkt till vissa hörapparter med hjälp av en audiokabel och audiosko för att eliminera magnetiska störningar (DAI eller DAI + M inställt i hörapparaten).

Anpassa Receiver DH10 till hörapparat/er:

  1. Kontrollera att den kanal ni önskar använda är fri från störningar med hjälp av funktionen Free Frequency Check (FFC) i Receiver DH10. 
  2. Para Receiver DH10 till ditt Comfort Digisystem.
  3. Provlyssna Receiver DH10 genom att ansluta hörlurar eller lyssna till dess halsslinga med hjälp av en fältstyrkemeter eller samtalsförstärkare med telespole.
  4. Instruera användaren hur volymkontrollen fungerar. Vid behov använd begränsning eller låst volymkontroll.
  5. Låt användaren lyssna till Receiver DH10 genom att bära den med halsslinga och lyssna sig fram till lämplig volyminställning. Kom ihåg att prova alla mikrofoner i systemet för att säkerställa bästa möjliga taluppfattning.