Anpassningsguide Receiver DT10

Förberedelser:

1. Kontrollera om hörapparaten finns med i kompatibilitetslistan (till extern webbplats) >>
2. Förbered inställningar/program i hörapparaten
3. Se till att audiosko finns tillgänglig vid utprovningen.
4. Kontrollera att dina utprovningverktyg finns tillgängliga.

 

Scanna hörapparaten:

1. Stäng av alla Comfort Digisystem mikrofoner/sändare
2. Starta hörapparaten (ingen Receiver DT10 eller audiosko ansluten).
3. Starta scanner funktionen i Programmer DT05 (gå till Scannerguiden >>)
4. Mät hur starka radioemissioner hörapparaten avger och kontrollera/överväg kompatibiliteten enligt nedanstående tabell:

Emissionsnivå -105 to -90
Bra. Svaga eller inga radioemissioner från hörapparaten.

Emissionsnivå -90 to -85
Begränsad kompatibilitet. Medelstarka emissioner.

Emissionsnivå -85 to -70
Inte kompatibel. Mycket starka radioemissioner.

5. Rapportera gärna de resultat du uppmätt här >>

 

Anpassa Receiver DT10 till hörapparat:

1. Anslut Receiver DT10 till Programmer DT05
2. Kontrollera föredragen radiokanl med hjälp av FFC
3. Para Receiver DT10 till Comfort Digisystem
4. Programmera inställningar i Receiver DT10 och provlyssna då den är ansluten till Programmer DT05.
5. Anslut Receiver DT10 till hörapparaten och provlyssna med hjälp av stetoclips.
6. Instruera användaren hur Receiver DT10 startas.
7. Dags för användaren att få lyssna. Låt användaren provlyssna alla mikrofoner i systemet för att finna bästa möjliga volymnivå.