Service Center Login

Här kan du som arbetar på ett Comfort Audio Service Center (godkänd av Comfort Audio AB) logga in och enkelt registrera och skicka in alla dina serviceärenden. För mer information om rapporteringssystemet, vänligen kontakta service.halmstad@phonak.se.

Gå till Service Center Login >>