Service av ett hörselhjälpmedel

Service

Garanti och reklamationsrätt
Comfort Audio AB erbjuder en begränsad garanti om 2 år på produkter och tillbehör samt 1 års garanti på batterier. Garantin gäller från leveransdatum och täcker alla fabrikations- och materialfel. Fel orsakade av ovarsam hantering eller ingrepp i produkten eller dess tillbehör täcks inte av garantin. Lokala överenskommelser eller bestämmelser kan förekomma.

Om du behöver service på enheten kontaktar du inköpsstället. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Batteriernas livslängd
Batterier av den typ som ingår i Comfort Digisystem rekommenderas att laddas ofta och lite. De är konstruerade så att de efter halva laddningstiden har uppnått 90% av sin kapacitet. Prestandan för batterierna upprätthålls bäst om batteriet inte djupurladdas vid förvaring. Det är normalt att batteriets kapacitet minskar med tiden. Batteriets livslängd påverkas av användningsvanor. Kontakta ert inköpsställe när det är dags att byta batteri.

Service och reparationer
All service och reparationer av Comfort Digisystem, Comfort Contego och Comfort Duett utförs av vår serviceavdelning i Halmstad eller godkända servicecenter.

Vänligen använd denna serviceblankett, fyll i nödvändiga uppgifter och bifoga den med de produkter som ska skickas in för service.

Ladda ner serviceblankett

Gäller det service av Roger-produkter? Läs mer här.

Skicka som företagspaket till adressen:

Sonova Nordic AB, Svetsarvägen 7, 171 41 Solna

Är du privatperson, skicka som postpaket till samma adress.

Vi hanterar inte värdepaket
När du skickar en produkt för service, var noga med att skicka det som antingen företagspaket eller postpaket.