Tre personer sitter på ett möte

Comfort Audio Academy

Marknaden för hörselprodukter ökar, både genom ökad marknadstillväxt och penetration, samtidigt som Comfort Audio har lanserat en ny produktplattform, Comfort Digisystem. För att svara upp på den ökade efterfrågan av våra produkter, måste Comfort Audio bli mer strukturerade och visa att vi inte bara är i teknisk framkant utan även i innovation.

Comfort Audio Academy syftar till att öka kunskapsnivån bland våra återförsäljare, distributörer och användare och på så sätt kvalitetssäkra att våra produkter visas och används på rätt sätt.

Den primära målgruppen för Comfort Audio Academy är:

  • Återförsäljare och distributörer i Sverige
  • Distributörer på Export marknaden
  • Comfort Audios partners

Vill du veta mer om Comfort Audio Academy? Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.