Våra lösningar - Comfort Digisystem, Comfort Contego, Comfort Duett | Comfort Audio
Testimonial-Anna_L

Digitala hörselhjälpmedel för delaktighet i alla situationer

Våra hörselhjälpmedel hjälper dig som har nedsatt hörsel att höra bättre där det är mycket bakgrundsbrus, till exempel på arbetsplatsen, i skolan eller i hemmet. Hörselhjälpmedlen fångar upp och behandlar ljudet innan det når din hörapparat eller hörselimplantat. De filtrerar bort störande bakgrundsljud och förtydligar tal.