Ung kille i rosa skjorta med hörselhjälpmedel i halsslinga

Hjälpmedel som kompletterar hörapparaten

När man har nedsatt hörsel är det lätt att tro att hörapparaten sätter gränsen för hur bra man kan höra – och accepterar den gränsen. Dagens hörapparater ger en god ljudåtergivning, men i krävande hörmiljöer är det fortfarande många hörapparatanvändare som upplever teknikens begränsningar.

Vardagen är full av krävande hörmiljöer
Hörapparater kan förstärka mycket oönskat ljud, inklusive störande bakgrundsljud. Det gör att många personer med hörapparat eller hörselimplantat har svårt att höra bra i till exempel gruppdiskussioner, bullriga miljöer och telefonsamtal.

Miljöer som skolor och arbetsplatser har ofta en hög nivå av bakgrundsbrus, samtidigt som förmågan att uppfatta tal här är extra viktig.

Hörselhjälpmedel skapar klarhet
Comfort Audios produkter kompletterar hörapparaten. De kan också användas med hörlurar. Principen är ganska enkel:

  • En mikrofon fångar upp samtalet kring ett mötesbord eller från en enskild ljudkälla, till exempel en telefon eller föreläsare
  • Ljudet behandlas så att talet framhävs och bakgrundsljud rensas bort
  • Därefter sänds ljudet till en mottagare och vidare till användarens hörapparat, hörselimplantat eller hörlurar

Det ljud som når hörapparaten via hjälpmedlen är alltså renare än det ljud som skulle nått hörapparaten utan hörselhjälpmedel. Att använda en mikrofon ger också fördelen att den kan placeras betydligt närmare ljudkällan än hörapparaten.

Helt nya möjligheter till delaktighet
Det renare ljudet gör det lättare för en person med hörselnedsättning att höra, förstå och vara delaktig. I skolan, på jobbet eller med familj och vänner.

Användare av hörselprodukterna vittnar om en mer harmonisk vardag. Många mår bättre med sin hörselnedsättning när de inte längre upplever den som en stor begränsning i livet.