Kvinna och man sitter på café med Comfort Contego

Digitala hörselhjälpmedel för hem och fritid

För många personer med nedsatt hörsel är vardagen full av situationer då hörapparaten eller hörselimplantatet inte räcker till; i affären, i bilen, framför TV:n eller när familjen samlas kring middagsbordet.

Det beror på att hörapparater har svårt att kompensera för avstånd till ljudkällan och att de förstärker alla ljud – inklusive störande bakgrundsljud.

Hör bättre och ta vara på stunden
Därför har Comfort Audio utvecklat ett trådlöst hörselhjälpmedel som hjälper dig med nedsatt hörsel att vara delaktig i alla situationer med familj och vänner.

Det heter Comfort Contego och består av en sändare och en mottagare. Ljudet överförs digitalt mellan enheterna vilket ger en mycket bra ljudkvalitet med en naturlig talåtergivning.

Ett enklare alternativ för samtal och möten är samtalsförstärkaren Comfort Duett, som består av en enhet med mikrofon.

Hörselhjälpmedel som gör att talet hörs tydligare
Comfort Audios hörselhjälpmedel hjälper dig att uppfatta detaljerna i en dialog oavsett om den förs med en eller flera personer. Störande bakgrundsljud och brus reduceras tack vare kortare lyssningsavstånd, vilket gör att talet hörs tydligare.