Digitala hörselhjälpmedel för jobbet

På många arbetsplatser är ljudnivån hög och bakgrundsljuden många. Det skapar problem för personer med nedsatt hörsel. Bakgrundsljuden förstärks av hörapparaten eller hörselimplantatet vilket gör det svårt att vara uppmärksam och delaktig. Priset för den krävande ljudmiljön på jobbet är ofta trötthet och spänningshuvudvärk.

Hörselhjälpmedel som minskar bullret på jobbet
Med rätt hörselhjälpmedel behöver din hörselnedsättning inte längre vara ett hinder på arbetsplatsen. Comfort Audios trådlösa hörselhjälpmedel använder digital teknik för att framhäva tal och reducera störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten.

Mikrofoner och mottagare för varje situation
Comfort Digisystem består av en serie mikrofoner och mottagare som kombineras på olika sätt beroende på vilken situation du behöver hjälp att höra bättre i.

Det renare ljudet gör det lättare att höra, förstå och vara delaktig fullt ut under hela arbetsdagen.