Hör bra i telefonen med digitala hörselhjälpmedel

För många personer med nedsatt hörsel är det svårt eller till och med omöjligt att prata i telefon även om man har hörapparat eller hörselimplantat. Samtidigt är telefonsamtalet ofta det naturligaste sättet att sköta ärenden och kommunicera med både kunder och kollegor.

Hörselhjälpmedel för telefonsamtal
Comfort Digisystem skapar en tydlig och behaglig ljudbild genom att förtydliga talet. Den digitala tekniken rensar också bort störande bakgrundsljud som sorl och ekon, både från närmiljön och från själva samtalet.

Microphone DM90 är en enkel och smidig mottagare med halsslinga som ansluts till mobiltelefonen via Bluetooth (se instruktionsfilm).