Hör alla tillräckligt bra i era lokaler?

Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel hotell, museum, bibliotek och äldreboende. Många av dessa människor har svårt att höra allt som sägs och riskerar att missa information som är intressant eller viktig för dem, eftersom lokalerna de vistas i saknar rätt utrustning för att alla ska kunna höra.

Detta behöver inte vara ett problem, eftersom det är så enkelt att åtgärda. Med en lättanvänd och smidig lösning från Comfort Audio kan tillgängligheten ökas inom många olika områden i samhället.

Hörselprodukter för ökad tillgänglighet och delaktighet
Comfort Digisystem från Comfort Audio är ett system bestående av en eller flera mikrofoner som talaren använder. Mottagaren kan användas av både normalhörande tillsammans med hörlurar och av personer med hörapparat i kombination med halsslinga. Användaren kan enkelt själv justera volymen.

Flexibilitet
Den laddbara utrustningen är portabel och tas enkelt med mellan olika lokaler, när som helst. Systemet anpassas efter behov och kan omfatta allt från en mikrofon och en mottagare till flera mikrofoner och obegränsat antal mottagare, det finns inga begränsningar!