Äldreboenden

I den dagliga verksamheten på äldreboende eller andra typer av boende kan det många gånger vara till stor hjälp om det finns någon extra utrustning för att underlätta så att alla kan höra. Exempelvis när man tittar på TV, när någon ur personalen läser högt ur en dagstidning eller när det är dags att spela bingo. För visst måste alla höra när bingosiffrorna läses upp, hur ska man annars kunna vinna?